Ndërtime banesore

OBJEKT BANESOR – TETOVË

Klineti:   HildinLokacioni:   TetovëSipërfaqja: X m2 Objekti i Hildinit gjendet në Tetovë.

Ndërtime banesore

OBJEKT BANESOR – PALLATICË

Përshkrimi i projektit Lokacioni:   PallaticëSipërfaqja: X m2 Ky objekt banesor gjendet në Pallaticë.

Ndërtime industriale

RESTAURANT BOSS

Përshkrimi i projektit Klineti:   Restaurant BossLokacioni:   TetovëSipërfaqja: X m2 Objekti i Restorantit Bosi gjendet në Tetovë.

Ndërtime industriale

OBJEKT INDUSTRIAL – TETOVË

Përshkrimi i projektit Lokacioni:   TetovëSipërfaqja: X m2 Ky objekt industrial gjendet në Tetovë.

Ndërtime industriale

ALDAKO ZHELINË

Përshkrimi i projektit Klineti:   AldakoLokacioni:   ZhelinëSipërfaqja: X m2 Objekti i Aldako’s gjendet në Zhelinë.

Shkolla

SHKOLLA FILLORE – VRATNIC

Përshkrimi i projektit Lokacioni:   VratnicëSipërfaqja: X m2 Objekti i shkollës fillore gjendet në Vratnicë.