Schools

SHKOLLA ISTIKBALL – TETOVË

Përshkrimi i projektit Lokacioni:   TetovëSipërfaqja: X m2 Objekti i shkollës Istikball gjendet në Tetovë.

Schools

SHKOLLA FILLORE LIRIA – VËRTOK

Përshkrimi i projektit Lokacioni:   VërtokSipërfaqja: X m2 Objekti i shkollës fillore liria gjendet në Vërtok.

Schools

SHKOLLA FILLORE – FORINË

Përshkrimi i projektit Lokacioni:   ForinëSipërfaqja: X m2 Objekti i shkollës fillore gjendet në Forinë.

Schools

SHKOLLA FILLORE – VRATNIC

Përshkrimi i projektit Lokacioni:   VratnicëSipërfaqja: X m2 Objekti i shkollës fillore gjendet në Vratnicë.

Industrial facilities

ALDAKO ZHELINË

Përshkrimi i projektit Klineti:   AldakoLokacioni:   ZhelinëSipërfaqja: X m2 Objekti i Aldako’s gjendet në Zhelinë.