OBJEKT BANESOR – TETOVË

Klineti:   HildinLokacioni:   TetovëSipërfaqja: X m2 Objekti i Hildinit gjendet në Tetovë.

OBJEKT BANESOR – PALLATICË

Përshkrimi i projektit Lokacioni:   PallaticëSipërfaqja: X m2 Ky objekt banesor gjendet në Pallaticë.

Станбени згради

HILDIN TETOVË

Përshkrimi i projektit Klineti:   HildinLokacioni:   TetovëSipërfaqja: X m2 Objekti i Hildinit gjendet në Tetovë.

OBJEKT INDUSTRIAL – TETOVË

Përshkrimi i projektit Lokacioni:   TetovëSipërfaqja: X m2 Ky objekt industrial gjendet në Tetovë.

ALDAKO ZHELINË

Përshkrimi i projektit Klineti:   AldakoLokacioni:   ZhelinëSipërfaqja: X m2 Objekti i Aldako’s gjendet në Zhelinë.

SHKOLLA FILLORE DITURIA – SARAJ

Përshkrimi i projektit Lokacioni:   SarajSipërfaqja: X m2 Objekti i shkollës fillore Dituria gjendet në Saraj.

SHKOLLA FILLORE – VRATNIC

Përshkrimi i projektit Lokacioni:   VratnicëSipërfaqja: X m2 Objekti i shkollës fillore gjendet në Vratnicë.