ПОРТФОЛИО

Станбени згради

Индустриски објекти

ALDAKO ZHELINË

Përshkrimi i projektit Klineti:   AldakoLokacioni:   ZhelinëSipërfaqja: X m2 Objekti i Aldako’s gjendet në Zhelinë.

Read More »

Училишта

SHKOLLA BRAQA MILLADINOVCI – SHKUP

[pl_row pagelayer-id=”n8zhx95rm5nysia2″ 0=””] [pl_col pagelayer-id=”g42m20e6c3p2fod5″ col=”12″] [pl_text pagelayer-id=”e8af4fdc9fts51j5″ 0=””] Përshkrimi i projektit Lokacioni:   Shkup Sipërfaqja: X m2 Objekti i shkollës Braqa Milladinovci gjendet në Shkup [/pl_text]

Read More »