SHKOLLA ISTIKBALL – TETOVË

Përshkrimi i projektit

Lokacioni:   Tetovë
Sipërfaqja: X m2

Objekti i shkollës Istikball gjendet në Tetovë.