SHKOLLA FILLORE LIRIA – VËRTOK

Përshkrimi i projektit

Lokacioni:   Vërtok
Sipërfaqja: X m2

Objekti i shkollës fillore liria gjendet në Vërtok.