SHKOLLA FILLORE – KAPAZHDOLL

Lokacioni: Kapazhdoll
Sipërfaqja: X m2

Objekti i shkollës fillore gjendet në fshatin Kapazhdoll.