SHKOLLA FILLORE – FORINË

Përshkrimi i projektit

Lokacioni:   Forinë
Sipërfaqja: X m2

Objekti i shkollës fillore gjendet në Forinë.