SHKOLLA FILLORE DITURIA – SARAJ

Përshkrimi i projektit

Lokacioni:   Saraj
Sipërfaqja: X m2

Objekti i shkollës fillore Dituria gjendet në Saraj.