OBJEKT INDUSTRIAL – TETOVË

Përshkrimi i projektit

Lokacioni:   Tetovë
Sipërfaqja: X m2

Ky objekt industrial gjendet në Tetovë.