OBJEKT BANESOR – SHKUP

Lokacioni:   Shkup
Sipërfaqja: X m2

Ky objekt industrial gjendet në Shkup.