OBJEKT BANESOR – TETOVË

Klineti:   Hildin
Lokacioni:   Tetovë
Sipërfaqja: X m2

Objekti i Hildinit gjendet në Tetovë.