NOBEL PALACE

Përshkrimi i projektit

Klineti:   Restaurant Boss
Lokacioni:   Tetovë
Sipërfaqja: X m2

Objekti i Restorantit Bosi gjendet në Tetovë.